Η ΕΥΡΩΠΗ ZHTA THN AΠΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ...

Την εντύπωση πως η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα είναι ταυτόσημη με την… πολιτική παρέμβαση ...
έχουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να μειώσουν το βαθμό παρέμβασης, τόσο στα υπουργεία, όσο και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις τράπεζες.


Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι Θεσμοί ζητούν να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει την διαχείριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τραπεζών, ιδίως εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα για πολιτική παρέμβαση ειδικά στις διαδικασίες… διορισμού.

Επίσης, αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εκσυγχρονίσει  και θα ενδυναμώσει σημαντικά την ελληνική Διοίκηση και θα θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και την απο-πολιτικοποίηση της Ελληνικής Διοίκησης. Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να παρασχεθεί μέχρι τις 20 Ιουλίου κατόπιν συνεννόησης με τους Θεσμούς. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει περισσότερο τις δαπάνες της Ελληνικής Διοίκησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Επίσης, γίνεται αλλάζει η εικόνα και στην ΕΛΣΤΑΤ. 3. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της ορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

Συνιστάται Συμβουλευτική επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.). Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται από δεκαεπτά (17) μέλη με δικαίωμα ψήφου που στον κύκλο εργασιών τους αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία ως χρήστες. Kάθε ένα από τα μέλη, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται αντίστοιχα από:
α) τη Βουλή των Ελλήνων
β) την Κυβέρνηση της Ελλάδος,
γ) την Τράπεζα της Ελλάδος,
δ) την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
ε)  το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,
στ) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.),
ζ) την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
η) τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
θ) την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),
ι) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).,
ια) το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.),
ιβ) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
ιγ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
ιδ) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)
ιε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση - Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις (DG ECFIN),
ιστ) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και
ιζ) την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Στατιστικές (European Statistical Advisory Committee).

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αυτοδικαίως μέλος της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. και συμμετέχει στις εργασίες και στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο.
SHARE

About Sportgreece

    Blogger Comment
    Facebook Comment