13 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ...

Στις δεκατρείς παρεμβάσεις που θα προχωρήσει στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε ο αναπληρωτής ...
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναδάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Ο κ. Βερναρδάκης στάθηκε στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, στη θέσπιση ειδικού μητρώου για υψηλά καταρτισμένους δημοσίους υπαλλήλους, στο νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων, αλλά και στις βελτιώσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μην υπάρχει το «παραθυράκι» επιστροφής κατηγορούμενων για κακουργήματα.


Στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Βερναρδάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο δημόσιο. Είπε πως η Δημόσια Διοικηση έχει χάσει από το 2010 περίπου 370.000 εργαζόμενους, χωρίς να τους έχει αντικαταστήσει και χωρίς «να έχει καταστήσει το δημόσιο λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο παραγωγικό». Έκανε λόγο για «μια κατάσταση δραματικής υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα βασικές κοινωνικές και ελεγκτικές λειτουργίες του Κράτους να επιτελούνται πλημμελώς». 

Εξήρε τις ικανότητες των δημοσίων υπαλλήλων λέγοντας πως ο ελληνικός δημόσιος τομέας «έχει ένα λαμπρό ανθρώπινο δυναμικό σε γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες που μένει αδρανές, περιθωριοποιημένο, παρά το γεγονός ότι εργάζεται πολλές φορές νυχθημερόν για να διασώσει ό,τι μπορεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος». 

Ο κ. Βερναρδάκης τόνισε επίσης πως το ανθρώπινο δυναμικό αυτό «έχει υποστεί την ομαδική και συλλήβδην συκοφάντηση περί «αχρηστίας», όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά διαχρονικά».
    
Οι πρωτοβουλίες για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως τις ανακοίνωσε ο κ. Βερναρδάκης είναι:
• Νέο θεσμικό πλαίσιο για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και δημοκρατικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λογοδοσία

• Θέσπιση ενός Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που διαθέτουν πολύ υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα. Όλες οι επιτελικές θέσεις του Δημόσιου Τομέα και των Νομικών του Προσώπων θα στελεχώνονται από τη δεξαμενή του Εθνικού Μητρώου μέσα από αντικειμενικές, αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες που θα τελούν υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και βάσει κριτηρίων που θα είναι διαφανή, εκ των προτέρων γνωστά και κοινά για κάθε προκηρυσσόμενη θέση

• Νέο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα. Το νέο σύστημα θα βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και οι απαιτήσεις του θα κλιμακώνονται στη βάση της διοικητικής ιεραρχίας από τον Προϊστάμενο Τμήματος ως και τον Γενικό Διευθυντή

• Θέσπιση ενός νέου, δυναμικού και ευέλικτου συστήματος εσωτερικής κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα που θα συνδυάζει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με τις σταδιοδρομικές επιλογές που το ανθρώπινο δυναμικό θέλει να κάνει. Η δημιουργία αυτής της «εσωτερικής αγοράς εργασίας» θα διαμεσολαβείται από κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και θα συνδυάζει αποτελεσματικά την προσφορά με τη ζήτηση.

• Παράλληλη διοικητική απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τις προβλεπόμενες αποσπάσεις και μετατάξεις, οι οποίες επίσης αποτελούν μέτρο κινητικότητας του οποίου όμως η χρησιμότητα αναστέλλεται εξαιτίας του εξαιρετικά χρονοβόρου τρόπου που εφαρμόζεται. Ειδική προτεραιότητα θα δοθεί για τους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, όπου η μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών θα αποτελέσει αντικείμενο άμεσης ρύθμισης.

• Η κυβέρνηση θα προχωρήσει επειγόντως σε ορισμένες καίριες νομοτεχνικές βελτιώσεις του πειθαρχικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων με έμφαση στην αντιμετώπιση των έστω και ολίγων εκείνων περιπτώσεων όπου υπάρχει παραπομπή σε δίκη για διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων και κακουργημάτων. Επίσης, οι βελτιώσεις αυτές θα τακτοποιήσουν χρονίζοντα νομοτεχνικά κενά που δημιουργούν απαράδεκτες καθυστερήσεις στην απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, δρομολογούνται διαδικασίες για συνολική επανεξέταση, από νομοπαρασκευαστική επιτροπή υψηλού κύρους, του πειθαρχικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων με στόχο την επικαιροποίηση ενός σύγχρονου, ουσιαστικού και αποτελεσματικού πλαισίου που θα το διέπει η αρχή της ισορροπίας στην άσκηση των ένδικων μέσων.

• Ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ανάθεση σε αυτό επιτελικού ρόλου για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων με την παροχή της τεχνογνωσίας που διαθέτει. Πλήρης αξιοποίηση των δομών επιμόρφωσης που διαθέτει, μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Οι πρωτοβουλίες για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι οι ακόλουθες:

• Εντατικοποίηση των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και των διοικητικών βαρών για πολίτες και επιχειρήσεις. Στο πεδίο αυτό, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα συνδυάσουν μέτρα αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα με την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πληροφορικών λύσεων

• Στο πλαίσιο αυτό θα κλιμακωθούν οι οριζόντιες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης ώστε να αυξηθεί δραστικά το επίπεδο της διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών βάσεων δεδομένων που διαθέτει ο Δημόσιος Τομέας. Η διασύνδεση βάσεων όπως το TAXIS, τα δημοτολόγια, τα ληξιαρχεία, ο ΑΜΚΑ και πολλά άλλα θα επιταχύνει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών μεταξύ των υπηρεσιών που τώρα επωμίζεται ο πολίτης ξοδεύοντας χρόνο και υφιστάμενος αδικαιολόγητη ταλαιπωρία

• Αναπτύσσοντας την ψηφιακή πολιτική υπέρ του πολίτη και των αναγκών του, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη και επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ μέσω της πληροφορικής πύλης ΕΡΜΗΣ. Θα διασφαλιστεί η τεχνική δυνατότητα εγγραφής και πιστοποίησης των χρηστών στην πύλη ΕΡΜΗΣ με την οποία πλέον οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν αρκετές υποθέσεις τους από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους. Ορισμένα από αυτά τα δικαιολογητικά θα έχουν τη δυνατότητα να τα εκτυπώνουν αμέσως ενώ κάποια άλλα θα τους αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

• Ενισχύοντας την πρόσβαση της κοινωνίας σε ψηφιακούς πόρους, θα υλοποιηθούν άμεσα πολιτικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ανοικτή διάθεση των δεδομένων πάσης φύσεως (πλην βεβαίως των προσωπικών) που έχει στη διάθεσή του το Δημόσιο καθιστώντάς τα προσπελάσιμα στον κάθε πολίτη καθώς και στις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό αποδίδουμε στους φορολογούμενους δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παραχθεί με δημόσιους πόρους, χωρίς διακρίσεις και τιμολογήσεις – με διαφάνεια και καθολικά ανοικτή και δωρεάν πρόσβαση. Ανασχεδιάζεται και εμπλουτίζεται σταδιακά η πύλη “data.gov.gr” ως το μοναδικό αποθετήριο δεδομένων του Δημοσίου

• Επίσης, σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν έργα που θα αναβαθμίσουν ριζικά τις γερασμένες ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου και θα δημιουργηθεί ένα τεχνολογικά σύγχρονο ψηφιακό υπόστρωμα, με σύγχρονα μέσα όπως το G-Cloud και το «Σύζευξις».

• Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Εθνικού Τυπογραφείου και εκ νέου σχεδιασμός της ηλεκτρονικής του πύλης ώστε να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων
SHARE

About Sportgreece

    Blogger Comment
    Facebook Comment