Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

  ΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ...

  Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του τουρκικούσχολικού εγχειριδίου (Emin Oktay, Tarih, Lise: III, έκδ. 1988, σσ. 237-240) και δείχνει ...
  τον τρόπο που διδάσκονται οι Τούρκοι την Ιστορία. 

  Η πηγή του κειμένου είναι το πολιτιστικό περιοδικό «24 Γράμματα»


  Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του ελληνικού κράτους (1820-1829), κατά το τουρκικό εγχειρίδιο

  Οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν περισσότερα προνόμια απ’ όλους τους χριστιανικούς λαούς που τελούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία, ζούσαν κυρίως στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, στη Δυτική Μικρασία και στα παράλια της Προποντίδας και του Εύξεινου Πόντου, όπου ήταν εγκαταστημένοι σε πόλεις και κωμοπόλεις και ασχολούνταν με τις τέχνες και το εμπόριο και ιδιαίτερα με τη ναυτιλία.

  Οι Έλληνες είχαν υποταχτεί οριστικά στο οθωμανικό κράτος επί Μωάμεθ του Πορθητή. Είχαν παραχωρηθεί τότε και σ’ αυτούς, όπως και στους άλλους χριστιανούς, ελευθερίες ως προς τα θέματα θρησκείας και γλώσσας. Στην Πελοπόννησο μάλιστα και στα νησιά του Αιγαίου οι Έλληνες ζούσαν σχεδόν αυτόνομοι.

  Οι Οθωμανοί θεωρούσαν ανώτερους τους Έλληνες από τους άλλους χριστιανούς και τους διόριζαν σε ορισμένες θέσεις και ιδιαίτερα σε θέσεις διερμηνέων. Ορισμένοι μάλιστα Έλληνες άρχοντες από το Φανάρι της Κωνσταντινουπόλεως προωθούνταν σε θέσεις ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας.

  Σε σχέση με τους άλλους χριστιανικούς λαούς οι Έλληνες ήταν πιο εύποροι και πιο φωτισμένοι. Οι σχέσεις που είχαν αναπτύξει με τη Ρωσία κατά τον 18ο αιώνα συντέλεσαν στη διάδοση εθνικοαπελευθερωτικών ιδεών μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα οι Ρώσοι ήδη από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου ξεσήκωναν τους Έλληνες σε κάθε ευκαιρία εναντίον του οθωμανικού κράτους. Όταν στη διάρκεια της εκστρατείας του 1768 ο ρωσικός στόλος είχε καταπλεύσει στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες είχαν επαναστατήσει, αλλά η επανάσταση είχε κατασταλεί αμέσως. Στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης τα ελληνικά πλοία υπό τουρκική σημαία κυκλοφορούσαν ελεύθερα παντού και μονοπώλησαν το εμπόριο της Μεσογείου. Έτσι πλούτισαν πολλοί Έλληνες που ζούσαν σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης (όπως η Μασσαλία, η Τεργέστη, η Οδησσός) και ίδρυσαν στην Ελλάδα πολλά σχολεία και διέδωσαν σ’ όλους τους Έλληνες τις ιδέες της εθνικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Τις ιδέες τις ενίσχυσε η Γαλλική Επανάσταση. Τέλος οι Έλληνες ίδρυσαν μια μυστική οργάνωση που στόχευε στην απόκτηση της ανεξαρτησίας τους και ονομαζόταν Εθνική Εταιρεία.

  Η Εθνική Εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το 1814 στην Οδησσό από τρία άτομα (δύο Έλληνες και ένα Βούλγαρο). Ουσιαστικός στόχος της ήταν η επανίδρυση της αρχαίας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο τσάρος της Ρωσίας ήταν πληροφορημένοι σχετικά με την ίδρυση της Εταιρείας.

  Η Εθνική Εταιρεία ενδυναμώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα και ίδρυσε πολλά παραρτήματα στην Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα. Οι κυριότεροι εύποροι και φωτισμένοι Έλληνες έγιναν μέλη της, ανάμεσά τους και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αρχηγός της ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, γιος του πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας και υπασπιστής του τσάρου.
  Χάρη στις ενέργειες της Εθνικής Εταιρείας οι Έλληνες είχαν προετοιμαστεί πλήρως για να επαναστατήσουν. Δεν άφηνε όμως περιθώριο για να ξεσπάσει η επανάσταση ο Αλή πασάς, βαλής των Ιωαννίνων, που ήταν γνώστης όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Όταν πάντως ο Αλή πασάς έκανε τη δική του επανάσταση εναντίον του σουλτάνου, οι Έλληνες επωφελήθηκαν: ενώ οι οθωμανικές δυνάμεις ήταν απασχολημένες μ’ αυτόν, η Εθνική Εταιρεία αποφάσισε να ξεσπάσει η επανάσταση.

  ΕΡΕΥΝΑ : ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΜΕ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...


  Σύμφωνα με έρευνα του -προσκείμενου στα γερμανικά συνδικάτα- ιδρύματος Χανς-Μπέκλερ η ενημέρωση των γερμανικών ΜΜΕ...
  για την ελληνική οικονομική κρίση συχνά δεν ήταν αντικειμενική και υπήρξε επιφανειακή, ενώ τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης παρουσιάστηκαν κυρίως με αρνητικό τρόπο.

  Όπως γράφει η σημερινή εφημερίδα του Βερολίνου «Tagespiegel», επιστήμονες του πανεπιστημίου του Βίρτσμπουργκ εξέτασαν συνολικά 1.142 δημοσιεύματα διαφόρων γερμανικών εφημερίδων («Die Welt», «Bild», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Süddeutsche Zeitung» και της «Tageszeitung», και της ηλεκτρονικής σελίδας «Spiegel Online») του πρώτου εξαμήνου του 2015 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το θέμα των ελληνικών μεταρρυθμίσεων δεν αναλύθηκε ικανοποιητικά.
  Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αρθρογράφοι ασχολήθηκαν πρωτίστως γενικά με το πρόγραμμα βοήθειας καθώς επίσης και με το παρεπόμενο θέμα της διεκδίκησης των πολεμικών αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκάλεσε η Γερμανία στην Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε πολλά άρθρα τα προς ανάλυση θέματα, δεν κατονομάζονταν σαφώς, ενώ αντιθέτως γινόταν λόγος πολύ συχνά για ενδεχόμενο Grexit ως πιθανή συνέπειά τους. Μια σε βάθος ανάλυση περιείχαν μόνο λίγα άρθρα, κατά τους συντάκτες της έρευνας.

  Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε ποσοστό 26% τα άρθρα περιείχαν γνώμες και οι αξιολογήσεις των ίδιων των συντακτών και στο 45% των περιπτώσεων οι δημοσιογράφοι τοποθετούνταν αρνητικά απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Μόνο 16% εκφράστηκε θετικά και 39% ουδέτερα.

  Στη εφημερίδα «Bild» δεν βρέθηκε ούτε ένα άρθρο το οποίο να περιέχει κάποια θετική τοποθέτηση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Στην εφημερίδα «Die Welt» τα αρνητικά άρθρα ανέρχονταν σε 60%, στη «Süddeutsche Zeitung» σε 49%, στο «Spiegel Online» 35%, και στην «Frankfurter Allgemeine Zeitung» σε 33%.

  Η αριστερή-εναλλακτική «Tageszeitung» ήταν η μοναδική εφημερίδα της έρευνας στην οποία τα αρνητικά και θετικά άρθρα για την ελληνική κυβέρνηση ανέρχονταν στο ίδιο ποσοστό (23,9%). Στην «Frankfurter Allgemeine Zeitung» υπερίσχυαν τα ουδέτερα άρθρα.

  Ποιοτικά δημοσιογραφικά κριτήρια όπως η ισορροπημένη προσέγγιση και η ουδετερότητα δεν ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

  ΤΣΙΠΡΑΣ : ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ...

  Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα φτάσει στο τέλος της η δύσκολη περίοδος...
  που διανύει η Ελλάδα, εξέφρασε οΑλέξης Τσίπρας, στο μήνυμα που έστειλε στον ελληνικό λαό για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

  Ο πρωθυπουργός είπε πως ο λαός αποδεικνύει ότι έχει αντοχές, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και πίστη στις δυνάμεις του και μάλιστα υποστήριξε ότι η επόμενη σελίδα της ιστορίας μας «ανήκει σε μια νέα Ελλάδα, απαλλαγμένη από τα τραύματα της οικονομικής κρίσης και την επιτροπεία των δανειστών», σε μια Ελλάδα στην οποία σε πέντε χρόνια από σήμερα, θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».
  Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε καρπός του ευρωπαϊκού και του ελληνικού Διαφωτισμού και φορέας των σύγχρονων αξιών για ελευθερία με κοινωνική δικαιοσύνη» και όπως τόνισε, «ως τέτοιος, ο Ελληνικός Αγώνας για την Ανεξαρτησία ενέπνευσε ένα διεθνές κύμα θαυμασμού, αλληλεγγύης και ενεργούς υποστήριξης, το Φιλελληνισμό».

  Όπως ανέφερε, «σήμερα, η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός βρίσκονται, ξανά, στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος και στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση των οικουμενικών αξιών του ανθρωπισμού, της προσφοράς και της αλληλεγγύης και, μάλιστα, μέσα σε συνθήκες μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης».
  Όμως, όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, «στον αγώνα αυτόν, ο λαός μας αποδεικνύει ότι έχει αντοχές, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και πίστη στις δυνάμεις του. Σύντομα η δύσκολη αυτή περίοδος φτάνει στο τέλος της».

  Κατά τον πρωθυπουργό, «η επόμενη σελίδα της ιστορίας μας ανήκει σε μια νέα Ελλάδα, απαλλαγμένη από τα τραύματα της οικονομικής κρίσης και την επιτροπεία των δανειστών, πρότυπο δημοκρατίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού για ολόκληρη την Ευρώπη» και όπως σημείωσε, «σε αυτήν την Ελλάδα, σε πέντε χρόνια από σήμερα, θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

  ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥΣ...


  Μήνυμα αισιοδοξίας ότι η χώρα διαθέτει υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις...
  στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας μετέφεραν οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου που παρευρέθηκαν στην χθεσινή εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας «Active Greece Awards 2016-Η Ελλάδα της εξωστρέφειας».

  Στην εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ βραβεύτηκαν οι πλέον εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας.

  «Η Ευρώπη μετά και τα τελευταία γεγονότα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Ο ένας δρόμος οδηγεί στη δημοκρατική διαχείριση της μεταναστευτικής και οικονομικής κρίσης και ο άλλος δρόμος οδηγεί στην αναβίωση ενός σκοτεινού παρελθόντος που στο όνομα της ασφάλειας φέρνει από την πίσω πόρτα τον σκοταδισμό. Η Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει η χώρα της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Ο ρόλος του εξαγωγικού τομέα δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά και κοινωνικός. Μεταφέρει στο εξωτερικό προϊόντα, ιδέες και πάνω απ' όλα τις αξίες μίας χώρας. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή καλώ όλους εσάς να μεταφέρετε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η χώρα μας απαντά σε όλους εκείνους που υπονομεύουν την δημοκρατική κληρονομιά της Ευρώπη με τα δύο σημαντικότερα όπλα που διαθέτει: Δημοκρατία και Αλληλεγγύη».

  Τα παραπάνω υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης στην διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ως το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Ο κ. Σταθάκης κατέγραψε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τον νέο αναπτυξιακό νόμο, το Αναπτυξιακό ταμείο και τις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΠΑ.

  Στη συνέχεια παρενέβησαν: η κυρία Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Βουλευτής Β΄ Αθήνας και Υπεύθυνη του Τομέα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Γιώργος Κασαπίδης, βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ, ο κ. Αντώνης Γραβάνης, αναπληρώτης διευθυντής αγροτικών προιόντων - τροφίμων και ποτών του Enterprise Greece, η κυρία Ελίνα Παπασπυροπούλου, τεχνική διευθύντρια της HDI Global SE, Hellas, ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο κ. Χρήστος Δήμας, πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού Επιμελητηρίου.

  Ο κ. Γιώργος Πάνος, εκπρόσωπος της Tekmon παρουσίασε την νέα συνδρομητική βάση δεδομένων της Active Business Publishing με την επωνυμία greece's list στην οποία εμπεριέχονται στοιχεία των 10.000 σημαντικότερων επιχειρήσεων της χώρας.

  E.E: ΘΑ ''ΦΑΚΕΛΩΝΟΝΤΑΙ'' ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ...

  Την ταχεία ολοκλήρωση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας...
  ζητούν με κοινή δήλωσή τους οι 28 υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.που συνεδρίαζαν σήμερα εκτάκτως στις Βρυξέλλες.

  Στην κοινή δήλωσή τους υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα των χωρών της ΕΕ να αγωνιστούν από κοινού κατά της τρομοκρατίας, διατηρώντας τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι η επίθεση στις Βρυξέλλεςστρέφεται «κατά της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας μας».

  Συγκεκριμένα, επισημαίνουν την ανάγκη να υιοθετηθεί η οδηγία για τη δημιουργία ενός αρχείου με τα προσωπικά δεδομένα όλων των επιβατών αεροπορικών εταιρειών (PNR) εντός του Απριλίου και να εφαρμοστεί κατεπειγόντως.

  Επιπλέον ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε ό,τι αφορά τους συστηματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν, τον έλεγχο κατοχής οπλοπολυβόλων, την επέκταση του Συστήματος Ευρωπαϊκού Ποινικού Μητρώου (ECRIS) στους υπηκόους τρίτων χωρών, την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση της απάτης εγγράφων, την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών και την περαιτέρω συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και των χωρών της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Δυτικών Βαλκανίων.

  Ο Βέλγος υπουργός Δικαιοσύνης, Κόεν Γκενς υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού των συστημάτων πληροφοριών, όπως π.χ. το σύστημα Σένγκεν και η βάση δεδομένων της Interpol. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών-μελών και των μυστικών υπηρεσιών.

  Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε, από την πλευρά του ότι η Επιτροπή έχει λάβει πολλές πρωτοβουλίες στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, όμως υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, συντονισμού και έλλειψη εμπιστοσύνης. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να εφαρμοστούν όσα συμφωνήθηκαν μετά τις προηγούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών, ανέφερε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας στην Europol και έχουν εξασφαλισθεί πρόσθετοι πόροι για αυτό.

  ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: ΘΑ ''ΑΝΟΙΓΟΥΝ'' SKYPE, E-MAIL,SOCIAL MEDIA...


  Σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί ο αγώνας κατά του Ισλαμικού Κράτους ...
  έπειτα από το μακελειό στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο Βέλγιο.
  Μετά τα τρομοκρατικά «χτυπήματα» στο αεροδρόμιο Ζάβεντεμ και το μετρό των Βρυξελλών, οι υπουργοί προτείνουν τη δημιουργία μίας κοινής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και υποστηρίζουν πως είναι σημαντική η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

  Κατά τη συνέντευξη Τύπου των αρμοδίων, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Κοεν Χενς δήλωσε πως οι επιθέσεις «χτύπησαν τη καρδιά της Ευρώπης και ήταν σοκ στην καρδιά των αξιών, της ελευθερίας, της ελευθερίας κίνησης, όλων όσων αγαπάμε».
  Ο Χενς επισήμανε πως αποφασίστηκε η άμεση αλλαγή του τρόπου δράσης κατά της τρομοκρατίας, υποστηρίζοντας πως είναι απαραίτητη η πλήρης ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όσα συνέβησαν στο Παρίσι, ώστε οι μυστικές υπηρεσίες και οι δικαστικές υπηρεσίες να διερευνήσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

  «Όσο για την κοινή έρευνα, μετά το Παρίσι ανακαλύψαμε πόσο σημαντική είναι η κοινή διερεύνηση και πόσο αποτελεσματική ήταν η συνεργασία ανάμεσα στις εισαγγελείς της Γαλλίας και του Βελγίου», πρόσθεσε ο Βέλγος υπουργός Δικαιοσύνης.

  «Είναι σημαντικός ο κοινός αγώνας για το άνοιγμα του Διαδικτύου, σχετικά με τις επικοινωνίες που δεν είναι οι “κλασικές”, καθώς κι η επικοινωνία μέσω Skype», συμπλήρωσε ο Χενς επισημαίνοντας πως η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα.

  Από την άλλη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε πως «οι επιθέσεις ήταν σοκαριστικές αλλά δεν αποτέλεσαν έκπληξη».

  Ο κύριος Αβραμόπουλος εξήγησε πως δύο είναι τα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν: η βελτίωση ανταλλαγής πληροφοριών και η εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν σε προηγούμενες επιθέσεις.
  «Ηρθε η ώρα για τις ευρωπαϊκές χώρες να μοιραστούν περισσότερα στοιχεία, ώστε να χτιστεί ο βασικός κορμός του αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας. Χρειάζεται να μιλάμε μεταξύ μας, καθώς και τα συστήματα πρέπει να επικοινωνούν. Σε δύο εβδομάδες θα παρουσιάσω συγκεκριμένες ιδέες για την καλύτερη χρήση και επικοινωνία ανάμεσα στα συστήματα», δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος.
  Στη συνέχεια επισήμανε πως δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τους τρομοκράτες να αγοράζουν τόσο εύκολα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

  «Υπάρχουν κανονισμοί για τα εκρηκτικά, γιατί δεν εφαρμόζονται;», διερωτήθηκε ο Ευρωπαίος επίτροπος ενώ συμπλήρωσε πως το σύστημα πληροφοριών της Σένγκεν, της Ιντερπολ, το σύστημα για τα ταξιδιωτικά έγγραφα που έχουν χαθεί ή κλαπεί έχουν κενά και πρόσθεσε πως η συνεργασία με εταιρίες Διαδικτύου είναι σημαντική. 

  Όσο για την περίπτωση της απέλασης του βομβιστή του αεροδρομίου Ζάβεντεμ, Ιμπραήμ Ελ Μπακράουι, από την Τουρκία το περασμένο καλοκαίρι, ο Βέλγος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε: «Δεν λέω ότι η πρεσβεία δεν είχε ενημερωθεί ότι ένας υπήκοος είχε συλληφθεί. Ήταν μία επίσημη επικοινωνία και δεν λάβαμε περαιτέρω ενημέρωση μέχρι τέλη του Ιουνίου. Στις 13 Ιουλίου απελάθηκε δίχως νεότερη ενημέρωση και χωρίς να ενημερωθούμε ότι επρόκειτο να απελαθεί. Μάθαμε ότι είχε συλληφθεί στα σύνορα της Συρίας, αλλά τίποτα παραπάνω»

  Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

  ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ 14 ΝΕΑ HOTSPOTS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  Από σήμερα Δευτέρα μέχρι την Κυριακή 13 Μαρτίου, η Ελλάδα προσδοκά να υπερβεί ακόμα και τις δυνατότητές της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό πρόβλημα και η ανθρωπιστική κρίση που... 
  αυτό φέρνει μαζί του, με τη δημιουργία νέων κατάλληλων δομών με fast-track διαδικασίες.

  Έτσι, μετά το νεότερο, επίσημο απολογισμό κατά τον οποίo μετρήθηκαν 33.320 πρόσφυγες και μετανάστες, τα νέα hotspots αποτελούν την ύστατη προσπάθεια να αποφευχθούν τα χειρότερα, υπό την πίεση των δηλώσεων από μεριάς άλλων ευρωπαϊκών χωρών για κλείσιμο του βαλκανικού διαύλου, αλλά και της αυριανής Συνόδου Κορυφής με θέμα την προσφυγική κρίση.

  Οι περιοχές που θα φιλοξενήσουν τα κέντρα είναι:

  Στα νησιά: Λέσβος, Σάμος, Χίος, Ρόδος, Σύμη, Μεγίστη, Κως, Λέρος, Φαρμακονήσι, Πάτμος και Κάλυμνος, με δυνατότητα φιλοξενίας 7.500 άτομα.

  Στην ηπειρωτική Ελλάδα: Ειδομένη, Λάρισα, Σχιστό, Ελληνικό, Διάβατα, Χέρσος, Πολύκαστρο Νέας Καβάλας, Πλατεία Βικτωρίας, Λιμάνι Πειραιά, Νέα Καρβάλη, Ελευθερούπολη, Κοζάνη, Πολύκαστρο και Θερμοπύλες, με δυνατότητα φιλοξενίας 16.000-20.000 άτομα.

  Επιπλέον, ένα ακόμη hotspot εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο μετά τις 15 Μαρτίου στο Λιτόχωρο.

  Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις ήδη υπάρχουσες δομές εξυπηρετούνται μόνο οι μισοί από τους συνολικά παραμένοντες στη χώρα.

  Τα επίσημα στοιχεία δόθηκαν χθες το βράδυ στη δημοσιότητα από το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί η επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας και διαμόρφωσης των νέων δομών, ενώ μέχρι τώρα η αντίδραση στο πρόβλημα από μεριάς ελληνικού κράτους, ήταν ιδιαίτερα αργή, προκαλώντας τα αιχμηρά σχόλια άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία.
  Σε 33.320 ανέρχονται οι πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται σήμερα στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με στοιχεία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης .
  Από αυτούς 6.211 βρίσκονται στα νησιά με περισσότερους στη Λέσβο (3.550), την Χίο (1.422) και στη Σάμο (489) ενώ στη ηπειρωτική χώρα βρίσκονται 27. 109 άτομα με τους περισσότερους να κατανέμονται: 8.000 στην Ειδομένη , 3.400 στο Χέρσο , 2.200 στο λιμάνι του Πειραιά, 3.570 συνολικά στο Ελληνικό , 2.136 στα Διαβατά , 2.797 στη νέα Καβάλα στο Πολύκαστρο , 1.050 στην ΠΑΘΕ Πολύκαστρο – PLAZA και 1.423 στο Σχιστό.
  Σήμερα εισήλθαν στην ΠΓΔΜ από την Ειδομένη μόνον 239 άτομα και έφθασαν στην Λέσβο και Χίο 770 πρόσφυγες και μετανάστες .

  ΤΗΣ... ΠΟΠΗΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΛ

  ΩΣ "ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ" ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΤΑ ΝΕΑ!
  "ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ" ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
  Μια ακόμα κόντρα μεταξύκυβέρνησης και ΔΟΛξέσπασε σήμερα το πρωί. Στο... 
  πρωτοσέλιδό τους «ΤΑ ΝΕΑ» αναδημοσιεύουν το ρεπορτάζ του Βήματοςμε επιπλέον στοιχεία κιαι πολύ σκληρό τίτλο. «Άλαλα τα χείλη των εκβιαστών» και δημοσιεύουν στο ίδιο πρωτοσέλιδο : «σιωπή, αμηχανία, και εμφανής απουσία εξηγήσεων για όσα συμβαίνουν σε ΜΜΕ και Δικαιοσύνη. Πολύ σοβαρές αναταράξεις στη Δικαιοσύνη προκαλεί η αναφορά της εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη για τις πιέσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στην υπόθεση Βγενόπουλου. Το περιστατικό σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν έχει προηγούμενο. Με ασαφή τρόπο τοποθετήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη στις συγκεκριμένες καταγγελίες του Σταύρου Ψυχάρη στο "Βήμα της Κυριακής". Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας κατέ3φυγε πάλι σε γενικόλογες επιθέσεις κατά των ΜΜΕ».

  Στον τίτλο και τη λεζάντα της εφημερίδας «απάντησαν» λίγη ώρα αργότερα κυβερνητικές πηγές με ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης» αλλά κανείς πια δεν του δίνει σημασία.

  ΤΣΕΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ...

  ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΕ ΤΗ... ΔΟΥΛΕΙΑ!
  Μείωση του ελληνικού εξωτερικού χρέους ως αντιστάθμισμα για την οργάνωση...
  κέντρων κράτησης των μεταναστών που έχουν απελαθεί από την Ευρώπη, προτείνει ο Μίλος Ζέμαν ο οποίος σε νέες του δηλώσεις την Κυριακή χαρακτήρισε «οργανωμένη εισβολή» τις εισροές των προσφύγων στην ΕΕ.

  Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης του, στο κανάλι «Prima» της τσεχικής τηλεόρασης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσεχίας είπε πως η Ελλάδα μας μπορεί να μειώσει το εξωτερικό χρέος της με την οργάνωση κέντρων απέλασης μεταναστών προσφέροντας στην Ευρώπη μία άλλη επιλογή αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης.
  Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ένας από τους συμβούλους του σκέφτηκε την παραπάνω ιδέα, την οποία και χαρακτήρισε ως λύση στη λογική «ένας σμπάρος δυο τρυγόνια».
  «Κέντρα κράτησης μπορούν να οργανωθούν στα ελληνικά νησιά όπου θα φιλοξενούνται μετανάστες που έχουν απελαθεί από την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε μέσω των κέντρων αυτών, να αποπληρώσει, το υπό άλλες συνθήκες δυσβάσταχτο εξωτερικό της χρέος», είπε χαρακτηριστικά.
  Ο χειρισμός της μεταναστευτικής κρίσης, θα βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής διάσκεψης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, με τη Γερμανία να δηλώνει ότι η εξεύρεση τρόπων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα, τη χώρα των βασικών σημείων εισόδου των μεταναστών στην Ευρώπη, θα είναι προτεραιότητα.
  Ο Ζέμαν τον τελευταίο καιρό εκφράζει όλο και πιο συχνά τις απόψεις του, για το θέμα. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενσωμάτωση των μουσουλμανικών κοινοτήτων είναι «πρακτικά αδύνατη», ενώ χαρακτηρίζει τις εισροές των προσφύγων ως μια «οργανωμένη εισβολή»

  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΥΞΗΣΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΣΤΟ


  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
  Αυξημένες δυνατότητες για τη μελέτη του καρκίνου του μαστού και την αποτελεσματικότερη δοκιμή νέων φαρμάκων παρέχει η έρευνα ενός νεαρού Ελληνα επιστήμονα της διασποράς, ο οποίος ανέπτυξε... 
  το καλύτερο μέχρι σήμερα ζωικό μοντέλο (πειραματόζωο με παρεμφερή πάθηση).
  Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Γιώργος Σφλώμος και οι συνεργάτες του στην Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάννης (EFPL), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα βιολογίας καρκίνου "Cancer Cell", κατάφεραν να αναπαραστήσουν πιο πιστά από ποτέ τον ανθρώπινο καρκίνο του μαστού σε ποντίκια. Πρόκειται -από βιολογική άποψη- για το ρεαλιστικότερο μοντέλο της νόσου σε πειραματόζωα διεθνώς.
  Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο και εμφανίζεται σε μία γυναίκα στις οκτώ. Εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές, αλλά μία είναι η συχνότερη (περίπου τα τρία τέταρτα των συνολικών περιστατικών): ο καρκίνος που είναι θετικός για υποδοχείς οιστρογόνων.
  Παρόλο που είναι συχνός, αυτός ο καρκίνος είναι δύσκολο να μελετηθεί, επειδή τα ζώα στα οποία δοκιμάζονται νέα φάρμακα, δεν αντανακλούν πιστά την κλινική εικόνα της νόσου στους ανθρώπους. Η συνέπεια είναι ότι το 90% των νέων αντικαρκινικών φαρμάκων αποτυγχάνουν, καθώς τα πειραματόζωα όπου γίνονται οι δοκιμές, δεν διαθέτουν την ίδια πολύπλοκη βιολογία των όγκων του ανθρώπινου μαστού. Έτσι, όχι σπάνια, ενώ ένα φάρμακο φαίνεται να «πιάνει» στα ζώα, στη συνέχεια, όταν δοκιμάζεται σε ασθενείς, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα οι ερευνητικές προσπάθειες να πρέπει να αρχίσουν από την αρχή.
  Στους μαστούς των ζώων, συνήθως ποντικιών, εμφυτεύονται καρκινικοί όγκοι από ανθρώπινο στήθος. Όμως αυτά τα ξενομοσχεύματα (οι μεταμοσχεύσεις ανθρώπινου ιστού) αποτυγχάνουν, όταν πρόκειται για καρκίνους θετικούς σε υποδοχείς οιστρογόνων, επειδή τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα, μετά την εισαγωγή τους στο ζώο, δεν πολλαπλασιάζονται και πεθαίνουν. Έτσι δεν είναι δυνατό να μελετηθεί σωστά η νόσος.
  Η ομάδα του Σφλώμου, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Κάθριν Μπρίσκεν, κατάφερε να βρει τρόπο, ώστε το ανθρώπινο ξενομόσχευμα να μην καταστρέφεται. Όπως ανακαλύφθηκε, το «κλειδί» είναι οι γαλακτοφόροι αγωγοί του ποντικιού, οι οποίοι παρέχουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την κανονική ανάπτυξη μέσα στο ποντίκι των ανθρώπινων όγκων.
  Έτσι, μεταμοσχεύοντας ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα στους γαλακτοφόρους αγωγούς του ζώου, για πρώτη φορά βελτιώνεται κατά πολύ η επιβίωση των κυττάρων που έχουν ληφθεί από όγκους θετικούς για υποδοχείς οιστρογόνων, οπότε μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική δοκιμή νέων φαρμάκων. Οι ερευνητές το επιβεβαίωσαν αυτό, με κύτταρα καρκινοπαθών. Όταν μεταμοσχεύθηκαν σε ποντίκια, οι όγκοι στα ζώα μιμούνταν πλέον πιστά την ιστοπαθολογια και την μοριακή βιολογία των ασθενών.
  Όπως δήλωσε ο Σφλώμος, «με αυτή τη σημαντική ανακάλυψη, η ασθένεια του καρκίνου του μαστού, η εξέλιξή της και οι μεταστάσεις μπορούν πλέον να μελετηθούν. Για πρώτη φορά, είμαστε τώρα σε θέση να μελετήσουμε -σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο- κρίσιμους παράγοντες, όπως η δράση των ορμονών και οι μοριακές αντιδράσεις στις θεραπείες. Ακόμη πιο σημαντικό, το νέο ζωικό μοντέλο ανοίγει νέες ευκαιρίες όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για την αξιολόγηση νέων θεραπειών για τον καρκίνο του μαστού».
  Ο Σφλώμος σπούδασε Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου επίσης έκανε μεταπτυχιακά στη βιοτεχνολογία. Πήρε το διδακτορικό του από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη και από το 2012 διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Ελβετικό Ινστιτούτο Πειραματικής Έρευνας για τον Καρκίνο (ISREC) του EFPL, με έμφαση στην μοριακή και κυτταρική ογκολογία, ιδίως σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού.

  ΞΑΦΝΙΚΑ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ..ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ

  ΕΝΩ ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΛΕΠΑΜΕ... ΦΩΣ ΠΑΝΤΟΥ, Ε;
  Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με ομιλία του...
  σε κομματική εκδήλωση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Καλαμάτα.
     
  «Παρέδωσα κράτος και εκείνοι το κατάντησαν ένα απέραντο hot spot» ήταν μια από τις πολλές επικριτικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο κ. Σαμαράς, υπογραμμίζοντας ότι δικαιώθηκαν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε κάνει προεκλογικά.

  Τόνισε ότι με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα «κινδυνεύει πραγματικά η σχέση μας με την Ευρώπη, η ασφάλεια της χώρας, και η ίδια η Δημοκρατία μας, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι, ενώ «παριστάνει ότι θέλει να ελέγξει τη "διαπλοκή", αποκαλύπτεται ότι πάει να ελέγξει απευθείας την αδειοδότηση των ΜΜΕ. Να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην πληροφόρηση».
  «Θα μπορούσα να μιλήσω για κυβερνητική φαρσοκωμωδία ή και για τσίρκο ακόμα» είπε, προσθέτοντας: «Γιατί όταν πας από το "ουάου" του κ. Βαρουφάκη, στο "νιάου" της... γάτας των Ιμαλαΐων, τότε, προφανώς, έχεις, ως κυβέρνηση, απόλυτα αυτοδιασυρθεί».
  Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, παρόλο που «το σκοτάδι πάνω από τη χώρα μας μοιάζει σήμερα πιο πυκνό από ποτέ, δεν θα αργήσει να ξημερώσει!».
  Όπως είπε, «η Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει ξανά αληθινή ελπίδα στον τόπο», ενώ «ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να τα καταφέρει», προσθέτοντας ότι «είμαστε όλοι δίπλα του». 
  Ο ίδιος πάντως, απευθύνθηκε «σε όλους τους Έλληνες, πέρα από κομματικά και ιδεολογικά "τείχη", στους ανθρώπους της δημιουργίας, στους αστούς, στη μεσαία τάξη, 
  στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, σε όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, 
  σε όσους κράτησαν και θα κρατήσουν όρθια την Ελλάδα», καλώντας τους «όλοι μαζί να χτίσουμε την Ελλάδα της δημιουργίας, την Ελλάδα της Ανάπτυξης, την Ελλάδα των ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους, της ασφάλειας για τους πολίτες της και της αξιοπρέπειας για όλους τους Έλληνες».
  Μιλώντας για τον εαυτό του, είπε: «Ξέρετε ότι δεν υποστέλλω τη σημαία του αγώνα. 
  Δεν το έκανα ποτέ στο παρελθόν, ούτε και πρόκειται να το κάνω… Είμαι παρών, είμαι μαζί σας, είμαι δίπλα σας… Αυτή την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, θα την φτιάξουμε όλοι μαζί». 

  ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑMΑΤΑ : ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ!

  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑΝ;
  Στην εκτίμηση πως το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, που έχει παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες... 
  δεν πληροί ούτε τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες από κοινού συμφώνησε με τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας πάντως πως δεν κάνει σχόλια σε μια διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

  Μιλώντας σε ραδιόφωνο και την Κάτια Μακρή ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως «το προσχέδιο περνάει κάτω από τον χαμηλό πήχυ που βάλαμε εμείς στον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της συζήτησης που είχαμε στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή».

  Οπως είπε, «η ΝΔ από την πρώτη στιγμή έχει τηρήσει μια εξαιρετικά υπεύθυνη στάση, έχει αναζητήσει πλαίσιο συναίνεσης και με τη δική της στρατηγικη έχει φέρει τον πρωθυπουργό σε γραμμή ρεαλισμού και κοινής λογικής», ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο το δίλημμα «ανθρωπισμός ή ακροδεξιά» του πρωθυπουργού στην χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

  «Είναι ανθρωπισμός αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ειδομένη, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στοιβάζονται σε άθλιες συνθήκες χωρίς απολύτως καμία μέριμνα; Είναι ανθρωπισμός η μέχρι χθες εικόνα της πλατείας Βικτωρίας;» διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους διχαστικά διλήμματα δεν βοηθούν στο δημόσιο διάλογο. «Μεταξύ του ανθρωπισμού και της ακροδεξιάς υπάρχει κοινή λογική» είπε, ξεκαθαρίζοντας πως στη ΝΔ δεν υπάρχει ακροδεξιά.

  Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τα κλειστά προαναχωρισιακά κέντρα είναι απαραίτητη πρόβλεψη που υπάρχει στον κώδικα της συνθήκης Σενγκεν, ώστε οι μετανάστες να μπορούν να βρίσκονται κάπου μέχρι να επαναπροωθηθούν στη χώρα τους. «Αυτό είναι κάτι που κανείς αρνείται. Ούτε ο πρωθυπουργός αρνήθηκε την ανάγκη λειτουργίας τους στη συζήτηση που είχαμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα επιτηδευμένο θέατρο επικοινωνίας για να μην δυσαρεστήσει ο κ. Τσίπρας τις αριστερές του συνιστώσες» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ.

  Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως θα πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική, η οποία λέει ότι χρειαζόμαστε διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών, ζήτησε να υπάρξουν ανοιχτές δομές για τους πρόσφυγες με τη στήριξη του κράτους το οποίο, όπως είπε, είναι παντελώς απόν, ενώ επανέλαβε τη θέση του για κλειστά προαναχωρισιακά κέντρα για να φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους.

  «Η εθνική θέση που πρέπει να συζητήσει σήμερα ο πρωθυπουργός είναι να υπάρχει ένα δεσμευτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων στις ευρωπαϊκές χώρες Αυτό πρέπει να διεκδικήσει» είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως όταν πήγε στο ΕΛΚ έδωσε μάχη απέναντι στην Αυστρία υπερασπιζόμενος την εθνική μας θέση. «Φώναξα πρώτος την πρέσβειρα της Αυστρίας για να κάνω διάβημα διαμαρτυρίας, όταν το ΥΠΕΞ κοιμόταν. Ασκήσαμε δριμύτατη κριτική στον σλοβάκο πρωθυπουργό. Βάλαμε πλάτη στην εθνική προπάθεια και υπονοούμενα ότι η ΝΔ συνδέεται με ακραία κόμματα είναι βαθύτατα προσβλητικές» είπε χαρακτηριστικά.

  Αναφερόμενος στο κοινό ανακοινωθέν του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως είναι ο ελάχιστος κοινός τόπος συμφωνίας, είναι ο πήχης που βάλαμε στον κ. Τσίπρα. «Από τον ίδιο εξαρτάται αν θα περάσει πάνω ή κάτω από τον πήχη. Είναι λογικό να διατηρούμε εντονότατες επιφυλάξεις. Θα συνεχίζουμε να ασκούμε δριμύτατη κριτική βλέποντας την Κυβέρνηση να έχει εκχωρήσει τη διαχείριση της κρίσης στις ΜΚΟ» τόνισε χαρακτηριστικά.
   

  ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ

  AGIOS GR VIDEO

  Text

  AGIOS GR BLOG Copyright © 2009 Community is Designed by Bie